“En fin och rolig stund tillsammans”

På Safirens babysim och minisim börjar resan mot vattenvana, trygghet och säkerhet. Här utvecklar barnen, tillsammans med sina vårdnadshavare, sina förmågor i vattnet.

På Safirens babysim och minisim börjar resan mot vattenvana, trygghet och säkerhet. Här utvecklar barnen, tillsammans med sina vårdnadshavare, sina förmågor i vattnet. 

– Barnet och vårdnadshavaren ska ha en fin och rolig stund tillsammans, det ska kännas kul att komma hit. Stämningen hos oss är familjär och även den sociala aspekten är jätteviktig – att träffa andra vuxna som har barn i samma ålder ger mycket, säger Bitte Forsman, som är simskoleutvecklare på BeFair, och som dessutom arbetar på Safiren. 

Både babysim och minisim har fokus på vattenvana, som BeFair och Safiren jobbar mycket med: Vattenglädje – vattenvana – trygghet – säkerhet. Vattenvanan får du genom vattenglädjen och leken. Att lära genom lek är centralt på Safiren.   

– Genom leken “lurar “ vi barnen att våga ta nya steg och göra sådant man kanske inte vågat tidigare, säger Bitte. 

När barnet är runt 3 månader, när naveln läkt och ni känner er redo för en aktivitet kan ni börja på babysim. 

– Babysim är ju fantastiskt för anknytningen. Du är nära ditt barn, ni har ögonkontakt och det finns inga mobiltelefoner eller andra skärmar som kan fånga uppmärksamheten. Barnet och föräldern slappnar också av i det sköna vattnet, säger Bitte. 

Minisim guld värt

När barnet sedan fyllt ett år kan man gå vidare till vårt minisim. Minisim glöms lätt bort och finns inte hos alla simhallar, men hos BeFair är just minisim prioriterat. Bitte menar till och med att minisim är det viktigaste steget.  

– För barn som börjat gå och springa är riskerna vid vatten stora. Samtidigt är barnet för litet för att du ska kunna prata med det om vad som kan hända i vatten. Men man kan visa barnet och man kan öva. Därför är minisimmet guld värt, säger Bitte.  

Målet med minisim är just att få vattenvana. Barnet övar exempelvis på att sparka sig upp till ytan, vända till ryggläge och komma tillbaka till kanten.

– Det handlar mycket om att lära känna hur kroppen beter sig i vatten. Att man kan vända på sig för att ansiktet ska komma uppåt och liknande. Vad som är så bra när man håller i, och fortsätter med minisimmet, är att man behåller kontrollen över kroppen även när den växer, säger Bitte. 

Vägen till simskolan

När barnet är cirka fem år är det dags att lämna minisimmet för simskolan, även här fokuserar vi på vattenvana och vattenglädje. I minisimmets sista steg är det dags att vänja av barnet vid att ha den vuxne vid sin sida. 

– Då arbetar vi mot att fasa ut den vuxne, istället är det två simlärare i vattnet, säger Bitte.