Vattengymnastiken leds i varmpoolen och har plats för max 10 deltagare.

Insläpp sker 15 minuter innan passet startar, 30 minuter kan disponeras iefter passet i dusch, omkl.bastu.

Endast varmpoolen är tillgänglig.

Det går att välja mellan 8 eller 16 ggr dvs. halv eller hel termin.

Erbjudande om fortsättning till kommande terminer  mailas ut så länge platsen är bokad och betald.

Skifte av ledare kan äga rum under terminen.

Vid tillfällig sjukdom behöver inte anmälan göras till safiren