0156-522 10

Safiren,Centrumvägen 22  61071 Vagnhärad  Tel.0156-522 10  Mail bada@safiren.nu   BG 5897-7885

Din oas i tillvaron 

Privatlektioner

Som alternativ till simskola i grupp ernbjuder vi även privata simlektioner för barn eller för den delen, även vuxna.

Lektionen som kan ske antingen  under allmän badtid eller annan tid är ca 40 minuter lång och sker tillsammans med en simlärare.

En lektion kostar 600:- 5 el. fler lektioner kostar 500:- per tillfälle.