Polar Bodyage

Talar om hur gammal du egentligen är!

Testet baseras på ett antal testmoment som omfattar levnadsvanor, kondition, styrka, rörlighet, mätning av blodtryck och kroppssammansättning.

Testresultaten analyseras och summeras i en rapport som definierar individens BodyAge, dvs kroppens verkliga ålder.

 

BodyAge är ett testresultat som ger en  tydlig sammanfattning av nuläget och enkelt kan jämföras med den biologiska åldern. Systemet definierar även potentiell BodyAge och föreslår åtgärder samt skapar ett anpassat konditionsträningsprogram som hjälper individen att förbättra sin hälsa och sänka sitt BodyAge.

Ett omfattande testsystem som fastställer individens BodyAge, vilket blir utgångspunkt för ett individuellt anpassat konditionsträningsprogram

 

Genomförandet av testet tar ca 30 minuter och bokas på tel.0156-522 10

 

Se video om Polar own test

 

O´Neiltestet