Titta alltid in på öppettiderna innan besök, vissa av bassängerna kan vara upptagna även under allmänhetens bad.

Det kan tex vara simskola eller vattengymnastik, allmänheten har då inte tillträde till den bassängen.Du ser detta enkelt genom att klicka på den dagen.

Läs gärna "inför besök"