Stort tack till alla ni som har tagit er tid att svara på våra frågor om safiren.

Här kan du ta del av resultaten.

Finns det frågor som uppstår av enkäten är ni mer än välkomna att kontakta mig.

Vänliga hälsningar

Micke Norevall