Simhallsdelen på safiren håller stängt v 22- v 33 (27/5-18/8) 

Gymmet håller dock öppet som vanligt. Receptionen/cafeterian kommer att hålla öppet under vissa tider som läggs ut i ett senare skede.

Vad ska göras?

Ett sprinklersystem som sitter i simhallens undertak måste plockas ned pga av rostangrepp, det är ett omfattande och tidskrävande arbete.

För att komma åt sprinklerna måste en ställning byggas i hela simhallen inklusive  i bassängerna, vilket innebär att bassängerna måste tömmas.

Det tar upp emot 2 veckor att tömma 25 metersbassängen då vattennivån måste sänkas långsamt annars föreligger risk för ras av poolväggarna, likaså tar fyllning och värmning av bassängerna motsvarande tid.

Därimellan ska alltså arbetet utföras.

 

När bassängerna väl är tomma kommer dessutom bassängbeklädnaden att kontrolleras samt åtgärdas i 25 metersbassängen.

Vi undersöker också möjligheterna att byta ut bassängbelysningen till  ett mer ljusstarkt alternativ som framhäver bassängen på ett annat sätt.

 

Omklädningsdel,dusch och bastu kommer också hålla stängt under ovanstående tid, det innebär att allt ombyte för gymträning sker på nedre plan.

Ambitionen under sommaren är dessutom att förbättra tillgängligheten och se över andra förbättringar av bastuna.

Vi underrsöker möjligheterna tillsammans med Trosa kommun.

 

Ersättning till kund för perioden v 22- v 33 2019

Simhall

Alla som har årskort till simhallen samt uppgett mailadress till oss har fått information om sommaren.

De som har betalt årskort kontant har fått sina årskort förlängda med tre månader.

De som har årsabonnemang till simhallen via autogiro "nollas" under maj,juni-juli.

 

Gym

Gymmet kommer att hålla öppet som vanligt under perioden v 22- v 33, vi har försökt att göra en värdering av värdet av simhallen samt omklädningsdelen med tillhörande dusch och bastu.

 

Då nyttjandegraden varierar kraftigt, en del nyttjar inte simhallen alls, en del lite grann och en del mer så har vi försökt hitta en generell  ersättningsnivå.

 

Den innebär att vi lägger på en månad på kontant betalda årskort , (diamant,rubin,opal, safir)

För de som har årsabonnemang via autogiro drar vi av 100:- i maj-juni-juli.

Ni behöver inte göra något  för att aktivera detta.

Rabatterade medlemskap via olika kampanjer som foodbox challenge etc/företags/föreningsdealar omfattas inte.

Ej heller årskort som säljs efter den 26/4 och fram till öppnandet.

 

Månadskort, samt sommarkort/Renoveringskort till gymmet

Månadskort

Försäljning av månadskort till gymmet efter den 26/4 inkluderar simhallen fram till den 26/5.

Fr. öppnadet  v 34 ingår simhallen som tidigare.

 

Sommarkort/Renoveringskort

Med start den 27/4 säljer vi en variant av sommarkortet "Renoveringskortet"Medlemskapet gäller 3 månader från startdatum och ger tillträde till Safirens gym, gruppträning samt Trosa Sportsclub.

Medlemskapet säljs fram till söndagen den 18 augusti

 

Arbetets gång

Allas ambition är naturligtvis att arbetstiden v 22 - v 33 ska fungera men vi får naturligtvis flagga för att det kan uppstå förseningar som vi inte kan påverka, vi får då helt enkelt revidera ovanstående förfarande.

 

Frågor

Ni är självklart välkomna att ställa frågor om detta, jag svarar på det jag kan, övriga frågor kommer jag att skicka vidare berörd på  Trosa kommun som är fastighetsägare.

Micke Norevall

Sprinkler