0156-522 10

Din oas i tillvaron 

Intresseanmälningar till Safirens aktiviteter

I och med att du gör en intresseanmälan godkänner du Safirens hantering av dina person och kontaktuppgifter enl. nedan.

Person/kontaktuppgifter kan lagras i  safirens aktivitetsdatabas samt i excel.

Du meddelar själv när du önskar att bli bortplockad från registren via mail bada@safiren.nu

Uppgifterna används i kontaktsyfte samt för att upprätthålla avtalet med dig som kund.

Utskrifter på aktuella grupper skrivs ut och förvaras i en gruppärm samt i en närvaropärm

Alla uppgifter sparas som längst 12 månader efter avslutat medlemskap.

Uppgifterna är endast tillgängliga för safirens personal och lämnas inte ut till tredje part.